Forums

Berita dan Pengumuman

Ruangan khas untuk pihak pengurusan kbatsm.my menyampaikan sebarang berita & makluman.

Cadangan dan Komen

Anda ada sebarang cadangan dan komen kepada pihak kbatsm.my?

Matematik

 • Garis dan Sudut (0, 0),
 • Graf Fungsi (0, 0),
 • Graf Fungsi Linear (0, 0),
 • Kebarangkalian Mudah (0, 0),
 • Keserupaan (0, 0),
 • Ketaksamaan Linear (0, 0),
 • Motivasi dan Kemahiran Belajar (0, 0),
 • Nisbah, Perkadaran dan Peratusan (0, 0),
 • Operasi Ungkapan Algebra (0, 0),
 • Pentafsiran Data (0, 0),
 • Perimeter dan Luas (0, 0),
 • Persamaan Linear (0, 0),
 • Perwakilan Data (0, 0),
 • Pola dan Urutan Nombor (1, 0),
 • Simetri (0, 0),
 • Statistik – Min, Mode & Median (0, 0),
 • Ungkapan Algebra (1, 0)

Sains

 • Bumi 1 – Kitar Batuan (0, 0),
 • Bumi 2 – Atmosfera (0, 0),
 • Daya (0, 0),
 • Ekosistem (1, 0),
 • Gerakan (0, 0),
 • Haba (0, 0),
 • Inkuiri (0, 0),
 • Keelektrikan (0, 0),
 • Kemagnetan (0, 0),
 • Kemahiran Belajar (0, 0),
 • Kemahiran Berfikir (0, 0),
 • Kesan Alam Sekitar (0, 0),
 • Kitar Hidup (0, 0),
 • Pengelasan (0, 0),
 • Perubahan Jirim (1, 1),
 • Perubahan Kimia (0, 0),
 • Proses Hidup (0, 0),
 • Sistem Suria (0, 0),
 • Struktur Bumi (0, 0),
 • Sumber Bumi (0, 0)